Bulgaria
Search
Close this search box.

Европейски проект с българско участие подкрепя 1000 МСП за успешна трансформация

АРК консултинг, консултантското звено на Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, участва в европейския проект ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation). Той цели да помогне на предприемачите от малкия и среден бизнес да се справят до 2025 г. с големите екологични, дигитални, и социални предизвикателства. ADMA TranS4MErs е финансиран от програма Хоризонт 2020.

Екип от български икономисти, експерти по иновации и технологичен трансфер, университетски изследователи, започна работа по тригодишен проект ADMA TranS4MErs (Advanced Manufacturing Assistance and Training for SME Transformation), координиран от утвърдения технологичен център Irish Manufacturing Research (IMR). Руслан Стефанов, ръководител на проекта от българска страна, проф. Теодора Георгиева, Венцислав Бенов, доц. Даниела Георгиева и Константин Узунов, заедно с колеги от 37 партньори от Европа,  ще подкрепят усилията на предприемачите за подобряване на конкурентоспособността на над 1000 производствени предприятия и на фирми в сферата на услугите от Европейския съюз чрез експертиза и обучения.

ADMA TranS4MErs е с бюджет от над 5.6 млн.евро и е финансиран от програма Хоризонт 2020. Международният екип обединява изследователски и технологични организации и институти, представители на университети, на браншови и бизнес камари, инкубатори и акселератори, регионални агенции за развитие и институции за неформално обучение.

Целта на ADMA TranS4MErs е да засили амбицията на МСП за дигитална трансформация. Международният екип ще осигури и предостави подкрепа по ключови дигитални компетенции като изкуствен интелект и киберсигурност, ще обучава предприемачите в напреднали ИТ технологии. Изследователите ще прилагат специална методология за трансформация на МСП, като предприемачите ще могат да изберат своя път на промяна от каталог от услуги и инструменти, специално създадени за тях. Програмата предвижда по 3 събития, по едно на година, във всяка страна от проекта, както и възможност за създаване на дигитално пространство за онлайн партньорства, обучения, услуги в сферата на дигиталните, екологични и социални предизвикателства. Ще бъдат обявени и 2 покани за предложения, които отговарят на нуждите на бизнеса от трансформация, според тяхната дигитална зрялост.

Снимка: Българският екип на ADMA TranS4MErs

Отляво на дясно: Руслан Стефанов, ръководител на проекта, проф. Теодора Георгиева, Венцислав Бенов, доц. Даниела Георгиева и Константин Узунов

 

Уебсайт на проекта: https://imr.ie/pages/adma-trans4mers/

LinkedIn: ADMA TranS4MErs https://www.linkedin.com/company/adma-trans4mers

Twitter: @ADMA_TranS4MErs https://twitter.com/ADMA_TranS4MErs

 

Контакти:

Проф. Теодора Георгиева

Email: teodora.georgieva@online.bg

Венцислав Бенов

Email: ventsislav.benov@online.bg

Other information:

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037866.