Bulgaria
Search
Close this search box.

Европейският съвет по иновации – с първа отворена процедура за финансиране на проектни предложения в рамките на инициативата SynergistEIC

Инициативата SynergistEIC, с начало януари 2023 г., е финансирана от ЕС и е с общ бюджет от 1,986 млн. евро, на основата на който да подпомогне европейските високотехнологични стартиращи или разрастващи се компании, както и малки и средни предприятия с дейност в областта на зелените технологии в техните развитие и растеж в ЕС и в световен мащаб. През двете години на своята продължителност, в рамките на инициативата ще бъдат отворени 2 процедури за набиране на проектни предложения за подкрепата на 30 предприятия чрез комбинация от финансиране, консултантски услуги и подпомагане на установяването на ценни контакти в иновационната екосистема.

Първата процедура има за цел да разпредели до 50 000 евро на стартиращо предприятие, като финансова подкрепа ще бъде осигурена за до 15 старт-ъпа (5 от тях – кандидатстващи в Европейския съвет по иновации и 10 други предприятия), наред с 6-месечно персонализирано съдействие, включващо 3 месечна акселераторска програма, както и поредица от семинари с тематика в областта на европейските финансиране и доставки, и предоставяне на възможности за установяване на контакти с действащите лица в иновационната екосистема на ЕС.

Процедурата е насочена към високотехнологични старт-ъп предприятия, разработващи иновативни решения, свързани с предизвикателствата в областта на климата, екологичното развитие, кръговата икономика и хранително-вкусовия сектор, за предпочитане с акцент върху изкуствения интелект, машинното учене и езиковата обработка, големите данни, биоинженеринга, блокчейна, интернет на нещата и други. 15-те избрани компании ще получат възможността да подобрят технологиите си в комуникация със своите потребители, както и техния търговски успех. Те ще получат и сериозна международна видимост, наред с другите ползи от участието си програмата.

Критерии за оценяване:

  • предприятия с интерес за кандидатстване за финансиране пред Европейския съвет по иновации или вече осъществено такова кандидатстване;
  • притежатели на „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence), предоставен от Европейския съвет по иновации или
  • компании с ниво на технологична готовност на решението поне TRL4, получили финансиране до 500 000 евро (от източници, различни от Европейския съвет по иновации);
  • жени предприемачи и/или компании с жени на високи мениджърски позиции (ниво С);
  • предприятия от страни-членки на ЕС или асоциираните страни.

Оценката на кандидатурите ще бъде осъществена от външни експерти с квалификация и опит в тематичните области на процедурата.

Срок за кандидатстване: 14 юни 2023 г. (17 ч. СЕТ).

Допълнително информация за процедурата и кандидатстването можете да откриете на следния адрес.

На него можете да видите и запис на уебинара, проведен във връзка с процедурата на 17 май 2023 г.