Bulgaria
Search
Close this search box.

Farm2Fork Health Matters – подкрепа за навлизанене на пазара за здравословни продукти в Канада

Проектът F2F Health Matters стартира първата си покана за подкрепа за интернационализация на европейски МСП в Канада. Това дава възможност на фирмите в сферата на здравословните храни и био-базираните вериги за стойност да разширят бизнеса си на този отвъдморски пазар.

Компаниите могат да кандидатстват за три вида подкрепа за интернационализация.

Commercial Lead Support са консултантски услуги за търсене на търговски партньори на канадския пазар, които ще се поемат от проекта като заплащане.

Travel Aid за подпомагане на тяхното участие в колективна бизнес мисия в Канада, организирана в рамките на този проект. МСП могат да възстановят пътните си разходи до 2 000 евро и да се срещнат с потенциални бизнес партньори.

В допълнение към финансовите видове подкрепа, МСП могат да станат част от Elite Programme, която се състои от специално направено обучение и инструктаж по технически, иновационни и пазарно ориентирани теми. Предоставя се и достъп до онлайн общност за придобиване на умения по различни теми за интернационализация.

МСП могат да кандидатстват през онлайн формуляр до 17 май 2022 г.

Всички кандидатури ще бъдат внимателно оценени и подборът ще доведе до създаването на кохортни групи от МСП. Цялата процедура ще бъде финализирана до началото на юни 2022 г., последвана от специализирани обучителни сесии и персонализирани консултантски услуги за избрани МСП.

Мисията за интернационализация в Канада е планирана за ноември 2022 г.

За контакт: denitsa.marinova(at)online.bg