Bulgaria
Search
Close this search box.

Фонд от 20 млн. евро за закрила на интелектуалната собственост на малки и средни предприятия от ЕС

Фондът предлага различни възможности за финансиране на закрилата на интелектуална собственост. На 6 февруари ще бъде проведен уебинар за представяне на неговата дейност през 2024 г.          

На 22 януари Европейската комисия и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост  стартираха действието на Фонда за малки и средни предприятия на ЕС за 2024 г. Фондът предлага ваучъри на малките и средни предприятия, базирани в съюза, за да ги подпомогне финансово да управляват и защитят своите нематериални активи посредством права на интелектуална собственост. Традиционно, фондът осигурява финансиране на малките и средни предприятия в подкрепа на патентоването и регистрирането на търговски марки, промишлен дизайн и сортове растения от тяхна страна. Финансиране се осигурява и за оценка на нуждите от интелектуална собственост на предприятията от гледна точка на иновационния потенциал на техните нематериални активи (посредством услугата IP Scan, за страните, чиито ведомства участват в проекта за нейното предоставяне).

През 2024 г., в допълнение на предоставяните до момента услуги, фондът ще реимбурсира частично и разходите за представителство, дължими на правни експерти, във връзка с изготвянето и подаването на европейски патентни заявки, включително за единни патенти (до 50% или 2000 евро, ако услугата е предоставена от професионален представител от официалния списък на Европейското патентно ведомство), и разходите за регистрация на сортове растения. Наред с това, в контекста на предстоящото въвеждане на инструмента на ЕС срещу фалшификатите, фондът ще финансира и правните консултации във връзка с упражняването на правата, за да подпомогне малките и средни предприятия по-успешно да се борят с нарушенията срещу своята интелектуална собственост. В продължение на инициативата, стартирала през 2023 г., украинските малки и средни предприятия ще продължат да могат да кандидатстват за финансиране.

 

Предвиденият бюджет на фонда за 2024 г. е:

  • 18,85 млн. евро за ваучърите за услугата IP Scan и за регистрирането на търговски марки и промишлени дизайни;
  • 1,15 млн. евро за ваучърите за придобиване на патенти и сортове растения.

Както обикновено, финансирането от фонда ще бъде управлявано чрез процедури за подаване на предложения. Последните ще бъдат разглеждани на основата на принципа, че първият кандидатствал ще бъде и първият обслужен. Повече информация за инициативата е налична и тук.

Прилагаме линк към информационния уебинар проведен на 6 февруари 2024 г. с повече информация за дейността на фона през 2024 г. 

За фонда и успехите в неговата дейност

Доколкото малките и средни предприятия представляват 99% от бизнеса и осигуряват около три четвърти от работните места в ЕС, е важно те да бъдат подкрепени, за да защитят своите нематериални активи. Фондът, съответно, финансира малки и средни предприятия от 2021 г., предлагайки им частично реимбурсиране на таксите, свързани с придобиване на интелектуална собственост. 

През 2023 г. към него са подадени около 35 000 заявления за финансиране, като близо 23 000 малки и средни предприятия са подкрепени финансово, за да станат по-атрактивни за инвеститорите и да се разраснат. Това е увеличение с 55% спрямо 2022 година. За 78% от подкрепените от фонда малки и средни предприятия през 2023 г., това е бил първият път, когато те са защитили своята интелектуална собственост.