Bulgaria
Search
Close this search box.

Фонд от 60 млн. евро за закрила на интелектуалната собственост на малки и средни предприятия от ЕС

В края на януари Европейската комисия и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост  стартираха действието на Фонда за малки и средни предприятия на ЕС за 2023 г. Фондът предлага ваучъри на малките и средни предприятия, базирани в съюза, за да ги подпомогне да защитят своите права на интелектуална собственост. За да стимулира иновациите и инвестициите, за пръв път през тази година фондът ще покрива разходите, свързани с придобиването на европейски патенти и закрилата на нови растителни сортове.

Бюджетът на фонда, както и миналата година, ще бъде използван за предоставяне на следните варианти на подкрепа за предприятията:

  • възстановяване на 90% от таксите за услугите IP Scan, свързани с оценка на нуждите от интелектуална собственост на предприятията, кандидатстващи за проектно финансиране, при отчитане на иновационния потенциал на техните нематериални активи;
  • възстановяване на 75% от таксите, платени на ведомствата за интелектуална собственост (национални ведомства, Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост, Ведомство на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрация на търговски марки и промишлен дизайн;
  • възстановяване на 50% от таксите, платени на Световната организация за интелектуална собственост, за придобиване на международна закрила на търговски марки и промишлен дизайн.

От 24 април 2023 г. започна и използването на бюджета на фонда и за следните варианти на подкрепа:

  • възстановяване на 75% от таксите, платени през 2023 г. на националните патентни ведомства и на Европейското патентно ведомство за целите на патентоването;
  • възстановяване на 50% от таксите за заявяване, платени Ведомството за растителни сортове на Общността, за регистрацията на нови сортове растения.

През втората половина на годината ще могат да бъдат покривани и разходите за първоначална консултация във връзка с упражняването на правата.

Финансирането от фонда ще бъде управлявано чрез процедури за подаване на предложения. Предложенията ще бъдат разглеждани на основата на принципа, че първият кандидатствал ще бъде и първият обслужен. Повече информация за инициативата е налична и тук.

Можете да видите и записа на тренинга от 18 април 2023 г., проведен от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост и посветен на дейността на Фонда за малки и средни предприятия, от който можете да научите повече подробности около практическите аспекти на кандидатстването за финансиране.