Bulgaria
Search
Close this search box.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и СофияТех Парк ще си партнират в подкрепа на иновациите и предприемачеството

„София Тех Парк“ АД, Сдружението за научноизследователска и развойна дейност и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ подписаха споразумение за сътрудничество за съвместни инициативи в областта на иновациите и предприемачеството, които включват Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“,  провеждан в рамките на инциативата Иновации.бг.

Повече от 15 години конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ популяризира и насърчава иновационната дейност на българските предприятия и техните успешни продукти и услуги сред широката общественост. Отличените компании получават и правото да ползват марката „Високи постижения в иновациите“ / „Excellence in Innovation“ на Фондацията.

„София Тех Парк“ АД  е важен партньор в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ на инициативата Иновации.бг за подкрепа на иновативните новостартиращи, малките и средни предприятия, връзките наука-бизнес и развитието на иновативна екосистема, както на територията на София Тех Парк, така и в страната.

В рамките на партньорството между „София Тех Парк“ АД и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ ще бъдат реализирани съвместни инициативи за популяризиране и надграждане на изследователския и развоен капацитет на звената в Лабораторния комплекс на София Тех Парк и връзките между науката и бизнеса за иновативни проекти. Съвместната работа ще включва и инициативи в областта на иновациите, технологиите, предприемачеството, зелените иновации и градското земеделие. Целта на споразумението е и популяризиране и стимулиране на интерактивното обучение на деца и ученици с интерес към природните науки, което е част от мисията и ролята на интерактивния център на науката и иновациите в София Тех Парк – ТехноМеджикЛенд, както и организиране на събития, конференции и обучения с цел насърчаване на бизнес средата, иновациите и предприемачеството.