Bulgaria
Search
Close this search box.

Horizon IP Scan – специална услуга за интелектуална собственост в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП)

Horizon IP Scan е нова, безплатна услуга за интелектуална собственост на Европейската комисия, специално проектирана, за да помогне на европейските малки и средни предприятия да управляват и повишават стойността на интелектуалната собственост при съвместни изследователски и иновационни начинания. Услугата е фокусирана върху малките и средни предприятия, участващи в проекти, финансирани от ЕС по програмата „Хоризонт Европа“, включващи специфични схеми като инициативите за иновационно обучение по дейностите в рамките на „Мария Склодовска-Кюри“ или проектите към Европейския съвет по иновациите, по инициативите Pathfinder или Transition.

В допълнение, малките и средни предприятия, насочени към Horizon IP Scan от Enterprise Europe Network в контекста на планирано сътрудничество с други организации в рамките на научноизследователски проекти, също могат да ползват услугата – до 6 месеца след началото на проекта, но най-добре преди подписването на споразумението за него.

Разчитайки на голяма мрежа от опитни местни експерти по интелектуална собственост във всички страни членки на ЕС и асоциираните към „Хоризонт Европа“ държави, екипът на Horizon IP Scan осигурява индивидуална професионална оценка на нематериалните активи на малките и средни предприятия, използвайки доказани методи и инструменти за предварителна диагностика на интелектуалната собственост. Целта на оценката е да:

  • разкрие на малките и средни предприятия как да защитят съществуващата си интелектуална собственост, когато започват изследователски и иновационен проект с множество партньори;
  • подкрепи малките и средни предприятия при разработването на обща стратегии с техните партньори за управление и използване на новосъздадената в рамките на проекта интелектуална собственост.

На основата на отворената процедура, заинтересованите малки и средни предприятия могат да кандидатстват за услугата по всяко време до ноември 2023 г.

В допълнение, екипът на Horizon IP Scan предлага месечни информационни сесии, чиято цел е да бъде предоставена на всички заинтересовани страни информация за мотивите зад тази инициатива за подкрепа на иновациите.

За повече информация, вижте тук.