Bulgaria
Search
Close this search box.

Платформа за търсене на партньори за зелен преход „EU-Japan Green Transition“

Платформата свързва предприятия и изследователски организации от Европа и Япония, за да създадат бизнес партньорства, които могат да допринесат за прехода към общество с нисък въглероден отпечатък. Тя е базирана на идеята за отворените иновации. Участниците създават профили, където включват своите оферти и запитвания („семена“ и „нужди“). Това позволява на всеки регистриран участник да идентифицира потенциални партньори, търсейки в останалите профили с помощта на ключови думи и категории. Възможно е участниците да разменят съобщения, както и да уговарят срещи по между си, които ще се състоят под формата на видео разговори. Първият кръг предварително планирани онлайн срещи ще се състои преди, по време на и след World Smart Energy Week Japan, 16-18 март 2023 г.

Целевата група на участниците в платформата са лицата и организациите, работещи в следните области:

 • възобновяема енергия,
 • „умна“ енергийна инфраструктура,
 • енергийна и ресурсна ефективност,
 • биоматериали,
 • други технологии за намаляване на въглеродния отпечатък.

Защо да участвате?

 • Ако сте купувач – за да откриете квалифицирани доставчици по време на двустранните си срещи.
 • Ако сте мениджъри по продажбите – за да откриете нови клиенти.
 • Ако сте разработчици на продукти – за да откриете партньори, с които да обсъдите нови технологии и иновативни решения.

Платформата ще Ви позволи:

 • да публикувате информация – за да представите пред останалите участници своите продукти, услуги, проекти или бизнес потребности,
 • да получите информация за най-новите технологични и бизнес тенденции,
 • да откриете подходящи потенциални партньори,
 • да проведете обещаващи двустранни срещи с тях,
 • да започнете нови инициативи и да установите нови контакти по бърз и ефективен начин,
 • да излезете стъпка напред в сравнение със своите конкуренти, като бъдете забелязани на платформата.

Платформата е съвместна инициатива на много заинтересовани страни в Европа и Япония. Тя може да бъде адаптирана към нуждите на различни групи от участници и е отворена да посрещне нови инициативи, както и да стане техен домакин.

На този адрес можете да откриете допълнително информация: https://eu-japan-green-transition-2022.b2match.io/