Bulgaria
Search
Close this search box.

Иновационният фонд на ЕС – с две процедури за финансиране на проектни предложения

Европейската комисия отвори две процедури за малки проекти в областите на енергийно-интезивните индустрии, възобновяемите енергийни източници, съхраняването на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглерод, с общ бюджет 100 млн. евро за всяка (и общи капиталови разходи между 2,5 и 7,5 млн. евро за проект).

Целта на финансирането от Иновационния фонд, основано на приходите от търговията с въглеродни емисии в ЕС, е да подпомогне навлизането на пазара на индустриални решения, насочени към декарбонизирането на Европа. Технологиите трябва да бъдат със значителна степен на зрялост и висок потенциал за постигане на значителен ефект в посока на намаляването на парниковите емисии в сравнение с конвенционалните технологии.

Иновационният фонд може да финансира до 60% от общите капиталови разходи на всеки от проектите. Това ще подпомогне иновативните пионерни технологии да преодолеят рисковете, свързани с техните комерсиализиране и навлизане на пазара. Проектите ще бъдат оценявани на базата на: потенциала им за избягване на парниковите емисии, техните иновативност, финансова, технологична и оперативна зрялост, потенциал за скалиране и ефективност на разходите.

До 20 проекта, оценени като обещаващи, които обаче не са с достатъчна степен на зрялост, за да получат грантово финансиране, ще получат помощ за развитието на проектите си от Европейската инвестиционна банка.

Новите процедури бяха отворени за подаване на проектни предложения на 30 март 2023 г. и ще бъдат затворени на 19 септември 2023 г. (CET). Допустими са проектни предложения с реализация в страните от ЕС, Исландия или Норвегия.

На 20 април 2023 г. беше проведено и информационно събитие, свързано с процедурите, организирано от Европейската комисия, Генерална дирекция „Действия по климата“ и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). То беше с интерактивен характер и направи преглед на новите процедури, с практически съвети към кандидатите как да подготвят своите проектни предложения. Тук можете да видите записа от събитието.

На 4 юли 2023 г. предстои и практически семинар, свързан с подготвянето на проектни предложения.

Тук можете да видите повече информация за процедурите.