Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално международно брокерско събитие „Speed-Match 2023“

Участвайте в Speed-Match 2023, брокерското събитие, посветено на авиацията, железопътния транспорт и автомобилния сектор. Неговата цел е да позволи на организациите, осъществяващи дейността си в тези браншове, да установят нови технологични и бизнес партньорства и да разширят своите мрежи с професионални контакти. Събитието е организирано в сътрудничество с Европейската мрежа на автомобилните клъстери (EACN) и Европейската инициатива на железопътните клъстери (ERCI).

Speed-Match 2023, което ще се състои на 24-25 май 2023 г. на специална онлайн платформа, е предназначено за фирми, малки и средни предприятия, камари, асоциации и клъстери, инвеститори и публични институции, опериращи в посочените по-горе сектори. Участниците ще проведат 20-минутни двустранни онлайн срещи, предварително планирани от тях на платформата съобразно останалите им ангажименти, техните цели и интереси. За да може всеки участник да открие най-подходящите партньори за планирането на тези срещи, е необходимо регистрираните за събитието да изберат поне една позиция в полето „Marketplace items“ на платформата, отнасящо се до търсените/ предлаганите от тях продукти, услуги, проекти, решения или бизнес идеи.

Защо да участвате?

 • За да създадете нови трансгранични контакти.
 • За да откриете нови партньори и клиенти.
 • За да промотирате своя продукт и своето предприятие на пазара.
 • За да намерите необходимите Ви нови технологии.
 • За да разширите контактите си в региона.

Какви възможности Ви предлага събитието?

 • Да направите публикация и съответно да покажете на останалите участници своите продукти, проекти, услуги или бизнес потребности.
 • Да инициирате и организирате предварително двустранни срещи с подходящи потенциални партньори в рамките на събитието.
 • Да предприемете нови инициативи и да създадете нови контакти по ефективен от гледна точка на разходите и времето начин.
 • Да излезнете едни гърди напред в сравнение с конкурентите си, като увеличите своята видимост чрез участието си в събитието.

Изданието от миналата година в цифри:

 • 529 участници от 31 държави
 • с повече от 1100 двустранни стрещи.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието.