Bulgaria
Search
Close this search box.

Иван Йосифов: Телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар

Иван Йосифов е изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД – българска иновативна компания, която предлага система за телемедицина. „Найкомс“ спечели наградата в категория „Социална иновация“ в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019“, инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Enterprise Europe Network – България.

Компанията предложи безвъзмездно напълно разработена система за телемедицина като алтернатива за безопасен достъп до здравни услуги в условията на усложнена здравна ситуация тази година. Системата (Medcare.bg) се използва от болнични заведения като Аджибадем Сити Клиник, Александровска, София, и в още 30 населени места. Отделно всеки заинтересован лекар може да си създаде профил и график за онлайн консултации бързо и лесно, като може да се свърже с компанията за съдействие.

„Ако преди пандемията всички бяха единодушни, че телемедицината е бъдещето, то извънредното положение недвусмислено показа, че бъдещето е тук и сега и няма полза от отлагане на нововъведенията. Смятаме, че е важно да има един вид „обучение“ на хората, главно с цел да се отговори на някои техни възражения и съпротиви , в голямата си част дори неосъзнати. Предстои разгръщане на потенциала на цялостната екосистема на телемедицина в България“, казва Иван Йосифов.

Здравейте, как се развива проектът Ви след получаването на наградата в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2019“?

Здравейте! Проектът продължава своето развитие в няколко направления. От една страна технологичното усъвършенстване и надграждане е неспирен процес, защото винаги има някоя добра нова идея или желание за отговор на клиентско запиване. От друга страна е стремежът на екипа да преобразува новите технологични възможности в практическо приложение и полза за човека. В бизнес направлението се работи по гъвкави решения предвид съществуващата цялостна телемедицинска екосистема на Найкомс и действителността в здравеопазването.

Именно различните нужди в системата за предоставяне на здраве създават условия за различни конвергирани решения за телемедицина. На тази база се разширява кръгът от различни клиенти и ползватели на услугата. Работи се по различни здравни активности, съвместно с медицинските специалисти. Не на последно място все повече демонстрираме възможностите и ползите на телемедицината и все повече хора са убедени, че тя не пречи и не застрашава, а подпомага значително здравния процес.

Последните няколко месеца бяха изпитание за бизнеса като цяло и голяма възможност за технологиите за по-добро здравеопазване. Какво се случи с Вас и какви бяха най-големите предизвикателства?

От гледна точка развитие и припознаване на телемедицината създадените условия определено засилиха желанието и търсенето на клиентите. Ако преди пандемията всички бяха единодушни, че телемедицината е бъдещето, то извънредното положение недвусмислено показа, че бъдещето е тук и сега и няма полза от отлагане на нововъведенията.

Предизвикателствата са в няколко направления. Дори и при убеденост на клиента, че технологията им е нужна веднага, му е необходимо технологично време да се самоорганизира за ползване на възможностите. Това още веднъж доказа, че бъдещето е сега.

В значителен аспект помогна и фактът, че създадената трудна ситуация не беше локална, а глобална, и отвсякъде все по-усилено се заговори за нуждата и приложението на телемедицината.

Самата фирма също изпита трудности, тъй като бяха засегнати приходите на компанията от други ИТ проекти и трябваше да се борим на няколко фронта, но в крайна сметка възможностите са много повече от предизвикателствата. Самите препятствия  много често се случваше да ни зареждат и да ни дават по-голям тласък за развитие. Екипът е по-сплотен и по-убеден от всякога в продуктите и стойността, която те предлагат за човека.

Какви възможности открихте и как се възползвахте в периода на кризата?

Предизвикателствата и възможностите често са две страни на една и съща монета. В този смисъл всяко предизвикателство – от това да запазим екипа в периода на кризата, до това да достигнем бързо и по правилен начин до клиентите ни, беше голяма възможност за растеж и надграждане. Определено най-голямата възможност бе отвореното съзнание на клиенти и потребители да научат повече за възможностите на телемедицината. Ние от своя страна се постарахме по най-бързия начин да отговорим на всички запитвания и да обърнем внимание на всеки един човек. Смятаме, че е важно да има един вид „обучение“ на хората, главно с цел да се отговори на някои техни възражения и съпротиви, в голямата си част дори неосъзнати.

Какво ще вземете от уроците от извънредната ситуация и ще продължите да прилагате?

Смятам, че главният урок е, че трябва достатъчно много разясняване сред клиентите, че телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар. Необходимо е да се задържи вниманието им върху пречките, които преодолява използването ѝ, за да може да се предприемат навременни действия и всеки човек да може да се възползва от плюсовете на иновационните технологии.

Как оценявате подкрепата от държавата, от европейски източници, от Enterprise Europe Network, за по-добра адаптация на бизнеса към новите условия и за възстановяване?

За добро или лошо, подкрепа от държавата до този момент не сме усетили, особено за развитие на телемедицината, но по-важно е като че ли да не спира процесът, което за момента се случва. Що се отнася за европейски източници, участвахме в няколко инициативи, чието развитие и резултат тепърва предстои. Рано е да можем да ги оценим, но е важно, че се опитаха да предоставят възможност и да действат бързо и адекватно, предлагайки ги. Екипът на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, национален координатор на мрежата, с който комуникирахме по време на кризата, определено ни предостави адекватна и навременна подкрепа с информация, комуникация и съдействие в няколко кризисни ситуации.

Как планирате да се развивате до края на годината? Какво предстои за вашата сфера?

Основно предстои разгръщане на потенциала на цялостната екосистема на телемедицина в България. Имаме запитвания и от други държави, чието осъществяване предстои да оценим. Работим по някои индивидуални решения, които може да се окажат ключови за бъдещо внедряване.

Обмисляме и някои по-фини настройки на системата за по-пълноценно изживяване, като отново сме ръководени от ползата за човека. Разглеждаме и възможността за внедряване на изкуствен интелект, дори и виртуална реалност в някои от нашите разработки, но отново подчертавам, че е важно те да имат практическо реално приложение и резултат за човека, а не самоцел.

Enterprise Europe Network и общността на Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ се стреми да подкрепи бизнеса за развитието на иновации, интернационализация, търсене на партньори, на финансиране. Каква подкрепа е важна е Вас? Как тези канали работят за Вас досега?

За нас определено е интересна възможността за подкрепа и в трите направления – за интернационализация, партньорства и финансиране, от полза са за всеки бизнес. До момента екипът на EEN ни подпомага и в трите направления, което е ценно.

Вярвам, че навлизайки в по-спокойни води след кризата, може да продължим съвместните действия, като и ние ще можем по-добре да се съсредоточим в дейността около тях. Интересуваме се от работа с партньори и излизане извън пределите на страната, а възможностите за финансиране са важни за своевременното развитие на бизнес идеите.

Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ е интересен и много полезен като процес, и отразява стойностните предложения и дава гласност. Полученото признание, участвайки в него, е удовлетворяващо за екипа, но и ценно за нашите клиенти, които се чувстват още по-сигурни в избора си.

Бихте ли препоръчали на Ваши колеги да участват в Конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и защо?

Със сигурност, да, правим го и ще продължим да го препоръчваме. Дори да не се спечели, професионалната оценка и работата с ангажирани хора по време на процеса е полезна обратна връзка за разработваните продукти или услуги, а и спомага за по-добра организация и подходящо представяне на бизнес модела.