Bulgaria
Search
Close this search box.

Тематичната диаграма на IP Helpdesk за международния дизайн (Хагската система) – вече и на български език

Международен дизайн (Хагска система) – тематичната диаграма на IP Helpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко кое може да бъде защитено като промишлен дизайн, основанията и процедурата за регистрация, териториалния обхват и продължителността на закрилата, разходите и други важни въпроси, свързани с нея.

Пълен текст на Тематичната диаграма за международния дизайн (Хагска система)

За допълнителна информация:

Фани Колева
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000