Bulgaria
Search
Close this search box.

Международен екип от експерти проучва иновациите и бизнес моделите в градското земеделие в България

Седем регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни се събират, за да проучат местните инициативи за градско земеделие у нас и в Европа, да обменят добри практики и да предложат мерки и планове за устойчиво развитие на тази дейност.

CityZen е инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и още шест международни партньора, и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020.

CityZen цели баланс между добрите земеделски традиции и новите технологии, така че градското земеделие да се превърне в ценен ресурс за градовете, привлекателна бизнес възможност, социална и екологична тенденция. Проектът обхваща анализ и препоръки по национални и регионални политики и финансови инструменти за по-добро оползотворяване на ресурсите в градска среда (производство на прясна и безопасна храна, управление на хранителни отпадъци, по-привлекателна градска среда) и за подкрепа на „зелено“ градско предприемачество.

CityZen се реализира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в ролята на координатор, от Фонда за регионално развитие на Централна Македония от Гърция, кметството на община Бежа и Сдружението на общините в Байшу Алентежо (CIMBAL) от Португалия, Висшето техническо училище по аграрно инженерство към Университета във Валядолид и Фондацията за природно наследство на Кастилия и Леон от Испания, и от Института за изследвания на развитието на селските райони в университета Гьоте Франкфурт/Майн от Германия.

Кратко видео за инициативата CityZen можете да видите тук.

Повече информация за CityZen можете да намерите тук, както и на страницата на инициативата.