Bulgaria
Search
Close this search box.

Мисия „Интелигентни фабрики и роботика 2025“ в Япония

Центърът ЕС-Япония стартира първата си мисия, насочена към секторите „Интелигентна фабрика“ и „Роботика“.

Тази мисия се организира в рамките на изложението „Седмица на фабричните иновации“, което се провежда през януари 2025 г. в Токио, Япония. По време на този тридневен панаир избраните участници ще могат да се представят на съвместен щанд под егидата на Центъра ЕС-Япония. (За повече информация относно този панаир:  https://www.fiweek.jp/hub/en-gb.html)

Мисията ще даде възможност на 12 МСП и клъстери от ЕС да навлязат на японския пазар или да доразвият текущите си дейности в страната, да установят технологични или бизнес партньорства и по този начин да увеличат иновационния си капацитет и да станат по-конкурентоспособни в световен мащаб.

Дата на мисията: 21-24 януари 2025 г.
Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2024 г.
Място на провеждане: Токио, Япония

ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ

  • Изкуствен интелект
  • IoRT
  • Индустриални роботи
  • Компоненти и материали за роботи
  • Интелигентно фабрично оборудване и автономен транспорт
  • Дистанционно наблюдение и поддръжка на експлоатацията
  • Устойчиви производствени решения

 

РАЗХОДИ

  • Центърът ЕС-Япония ще покрие таксите за участие в търговския панаир, както и оперативните разходи за щанда.
  • От фирмите на участниците се очаква да поемат пътните разходи, разходите за настаняване и издръжка.

 

За повече информация относно мисията и за кандидатстване:
https://www.eu-japan.eu/events/smartfactory-robotics-mission