Bulgaria
Search
Close this search box.

Консултация за МСП относно автоматизирани договори – изкуствен интелект и интелигентни договори

Европейската комисия проучва нови форми на договаряне, станали възможни благодарение на интелигентните договори и изкуствения интелект (ИИ), икономическото значение на използването на такива технологии за успешен преход към цифрова икономика, както и потенциалните проблеми за предприятията и другите заинтересовани страни.
Проучва се:
  •  Използването на решения с ИИ за договаряне, например когато софтуер с ИИ се използва за изготвяне, преглед, подписване или изпълнение на договори или за сключване на договори от името на юридически и физически лица.
  • Използването на интелигентни правни договори — правно обвързващи договори, при които някои или всички условия и права по договора се определят и/или изпълняват чрез изпълнение на код посредством блокчейн технология или технология на децентрализирания регистър (distributed ledger technology).
Целева аудитория:
Консултацията е насочена към предприятията. Тя ще помогне за изготвянето на политики относно навлизането на пазара и съществуващите пречки, като целта е да се извлече максимална полза от предимствата, които предлагат тези технологии.
Краен срок за подаване на мнения: 16 септември 2024
Линк към панелната консултацияhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Auto-contracts-JUST-A1