Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворен конкурс на ONTOCHAIN  за решения чрез блокчейн технологии

Ontochain подпомага интернет иноватори за разработване на решения, базирани на блокчейн технологиите.

Търсените фирми трябва да отговарят на следните условия:
– да са в областта на: Web Development, Data Management, Economics, Software Engineering, Identity, Identity Management, Internet, IT Management, Semantic Web, Semantics, Semantic Technologies, Currency, Privacy, Big Data, Cloud, Blockchain, Cyber Security Compliance, Digital Curriculum;
– да са локализирани в Източна Европа, Европа;
– да са на етап идея, прототип, потребители или платени потребители;
– привлекли са финансиране или още нямат такова;
– в процес са на привличане на финансиране или още не са започнали този процес.

Обявеният втори конкурс на Ontochain ще разпредели финансиране на обща стойност от 1 320 000 EUR  за решения в 6 теми:

Topic #1 – Decentralized oracles for ONTOCHAIN
Topic #2 – Market mechanisms for ONTOCHAIN
Topic #3 – ONTOCHAIN interoperability & API Gateways
Topic #4 – ONTOCHAIN Network Design and scalability
Topic #5 – Semantic based marketplaces for ONTOCHAIN
Topic #6 – Data Provenance in ONTOCHAIN

Всяка одобрена компания ще получи

– безвъзмездно финансиране от 145 000 EUR;

– достъп до инфраструктура на топ ниво (iExec and MyIntelliPatent);

– менторство и контакти;

– до 10 месеца подпомагаща програма.

Краен срок за кандидатстване – 15 септември, 17:00 ч CET през онлайн платформата F6S

Ontochain е проект, финансиран от Европейската комисия, който търси интернет иноватори, способни да развият блокчейн решения за управление на знанията, които да станат част от новия протокол и софтуерна екосистема на проекта.