Bulgaria
Search
Close this search box.

Ново ръководство за отворени научноизследователски данни

Асоциацията на научноизследователските и финансиращи организации Science Europe, пусна ново ръководство за научни организации, изпълнители на проекти и инфраструктури за данни за това, как да се гарантира, че техните изследвания могат лесно да бъдат споделени и повторно използвани.

Ръководството се стреми да помогне на организациите да оценят своите политики и практики за данни, както и да подкрепят разработването на нови правила и да ги приведат в съответствие с практиките на други организации – водещи до по-лесно споделяне на данни и по-отворена наука.

„Отворената наука се основава на важни характеристики на научните изследвания и иновациите: прозрачност, откритост, проверка и възпроизводимост. Тя трябва да бъде дълбоко вградена в практиката на научни изследвания, но за постигане на такава промяна трябва да бъдат въведени подходящи политики и практики в цялата система за научни изследвания и иновации „, казва Мелани Уелам, Изпълнителен председател на научните изследвания и иновациите на Великобритания и член на Борда на Science Europe, в своя предговор към ръководството.

Ръководството може да бъде изтеглено свободно на https://scienceeurope.org/our-resources/practical-guide-to-sustainable-research-data/ .

Повече за Science Europe и устойчивите изследователски данни: https://scienceeurope.org/our-priorities/research-data/sustainable-research-data/.