Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворен конкурс за финансиране на иновативни решения за борба с COVID-19

Отворената покана на INNO4COV-19 има за цел да предостави финансова подкрепа на компании, които искат да ускоряване на развитието и комерсиализацията на иновативни решения за справяне с COVID-19 и които вече са валидирали тези решения в лабораторна среда (TRL6 или по-високо ниво на тенологична готовност).

Могат да кандидатстват котделни омпании или малки консорциуми от компании, установени в една от държавите-членки на ЕС или асоциирани държави на Hоризонт 2020. Финансирането е каскадно по линия на Хоризонт 2020.

Секторите могат да включват здравеопазване / медицина / биотехнологии / биофарма и свързани с ИТ теми (например роботика, автоматизация, електроника, нанотехнологии и др.).

Кандидатстването е онлайн до 30 април 2021 г. Решението за одобрените кандидати ше бъде оповестено след около 40 дни от крайния срок на конкурса. 

Организаторите на конкурса ще направят и Информационен ден на 30 март, 10:30 СЕТ

Одобрените кандидати ще получат:

Финансова подкрепа
До 100 000 EUR (100% от общата стойност на проекта)

Персонализирана поддръжка
Насоки от мрежа от експерти на техническо, бизнес и регулаторно ниво за представяне на вашата иновация на пазара

Достъп до специфични съоръжения и инфраструктура
Осигуряване на добавена стойност на вашите иновации

Медийно отразяване
Акценти чрез нашата мрежа

Допълнителна информация за кандидатстването:

INNO4COV-19 Open Call Guide for Applicants

INNO4COV-19 Open Call Proposal Template

INNO4COV-19 Open Call FAQ

За контакт:

denitsa.marinova(at)online.bg