Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворено е кандидатстването за WIPO Global Awards 2023

Ежегодната надпревара на WIPO има за цел да отдаде дължимото признание на малките и средни предприятия и индивидуалните предприемачи, използващи интелигентно интелектуалната си собственост за целите на комерсиализацията, като същевременно оказват положително въздействие върху обществото със своите иновации и креативност. Съревнованието е отворено за кандидати от всички страни и бизнес сектори.

Двадесет финалисти в надпреварата ще бъдат обявени и широко разгласени от WIPO.

Независимо международно жури с разнообразна експертиза – в областите на интелектуалната собственост, иновациите, креативните индустрии, инвестициите и бизнеса, ще избере до 7 победители.

Победителите ще получат като награда персонализирана менторска програма с цел да започнат да използват още по-интенизвно своята интелектуална собственост за постигане на бизнес целите си, както и други форми на подкрепа – за улесняване на достъпа им до финансиране и нови бизнес възможности.

В допълнение, церемонията по награждаването ще се състои в Женева, Швейцария през месец юли, като също ще предложи възможности за създаване на бизнес контакти. Предимство за наградените ще бъдат и международните промоция, признание и видимост.

Кандидатурите могат да бъдат подадени на един от следните езици: английски, арабски, испански, китайски, руски и френски.

Приложима е дефиницията на Световната банка за малки и средни предприятия – персонал до 300 души и годишни продажби на стойност до 15 млн. долара.

Срок за подаване на кандидатурите: 31 март 2023 г.

 За допълнителна информация и кандидатстване, вижте тук и тук.