Bulgaria
Search
Close this search box.

Състезания на иновации и хибридно брокерско събитие в рамките на конгреса в областта на аудио-визията “Integrated Systems Europe 2023”

АРК Консултинг има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в събитието, което ще бъде проведено в Барселона в периода 31 януари – 8 февруари.

Конгресът в областта на аудио-визията и интегрираните системи е най-голямото събитие в сектора (с 80 000 посетители преди КОВИД-19). Той ще бъде проведен паралелно (по същото време и на същото място) с конгреса в областта на интернет на нещата. Организаторите на двата конгреса взаимно признават билетите за достъп до тях.

В рамките на конгреса в областта на аудио-визията се организира състезание за иновации, на основата на предизвикателствата на 9 корпорации от Каталуния, търсещи нови технологии и решения. Ще бъдат организирани и двустранни срещи между участниците – както на място, така и онлайн.

Предизвикателствата са в следните области: изкуствен интелект, аудио-визия, големи данни, блокчейн, свързаност, създаване и разпространение на съдържание, игровизация, дигитално подписване, управление на идентичността, интернет на нещата, машинно обучение, мултимедии, холограми, анализ на изображения и текст, невронауки, безжични мрежи, виртуална и добавена реалност, стрийминг, системни интеграции и умни производства, облачни технологии, умно строителство и умни градове, роботика, видео обработка, системи за презентиране, отворен код, спорт и други.

Организация:

  • доставчиците на технологични решения могат да се включат в състезанието като се регистрират в платформата – там трябва да отбележат дали искат да участват на място или онлайн, както и да посочат в надпреварата за кое предизвикателство искат да се включат. Необходимо е и да попълнят атрактивен профил за предложението, с което искат да участват в състезанието;
  • корпорацията, отправила президвикателството, ще разгледа полученото предложение и в случай, че го одобри, доставчикът ще получи покана за среща;
  • ако доставчикът е пожелал да участва в събитието на място, той ще получи билет за конгреса, след като приеме поканата за среща с корпорацията. Срещите на място ще се състоят в периода 31 януари – 2 февруари. В случай, че участниците нямат възможност да участват на място, те могат да планират онлайн среща с корпорацията, в периода 7-8 февруари;
  • предвидена е онлайн възможност за срещи и между доставчиците, в същия период – 7-8 февруари.

Участието е безплатно за доставчиците на решения, които имат планирана среща с поне една корпорация. Организаторите изискват обратна връзка от участниците в срок от 1 месец след събитието.

Срок за регистрация  – 3 февруари.