Bulgaria
Search
Close this search box.

Панелна дискусия и брокерско събитие „Intelligent Cities of the Future“

Присъединете се онлайн към дискусионния панел с водещи експерти и научете за тенденциите и технологиите, които ще променят градовете, каквито ги познаваме днес. Темата на дискусията на 5 април 2022 г. са интелигентните градове и Вие ще имате шанса да я гледате, както и да посетите специално подготвените за целта стаи, в които да проведете двустранни срещи и тематични дискусии с експерти.

Един дискусионен панел и две стаи за двустранни срещи ще Ви преведат към бъдещето на градовете, които преминават от това да бъдат „умни“ към трансформирането си в „интелигентни“. Стаите имат за цел да Ви помогнат да се включите в дискусии  за областите, свързани с интелигентните градове на бъдещето. Всяка стая ще бъде ръководена от гост оратор с експертиза в съответната област, който ще подпомогне дискусията. Можете да се присъедините към една от двете стаи, за да се срещнете с другите участници и да обсъдите и размените знания  и научени уроци, и да получите обратна връзка от тях, както и да изразите своето мнение по отношение на техните опит и проблеми. Продължителността на срещите е 30 минути.

Стая А – Спечелете подкрепата на гражданите и заинтересованите страни

Присъединете се към тази стая, за да обсъдите нуждата на градовете да приемат ориентиран към жителите си подход при проектирането и предоставянето на програми и услуги на гражданите, както и предизвикателствата при разбирането на хората. Сдобийте се с нова гледна точка за подходите към хората и партньорствата с цел разработване на всеобхватни програми, подкрепяни от гражданите.

Стая В – Технологии и инфраструктура

Присъединете се към тази стая, за да обсъдите технологичните тенденции и научените уроци от прилагането на иновативни технологии в градовете. Използвайте тази стая, за да проучите предизвикателствата, срещани при експериментирането на нововъведения в европейските градове и обновете знанията си за новите технологии, които ще помогнат на градовете да се придвижат успешно през предизвикателствата на бъдещето.

Регистрирайте се тук, за да получите линкове за дискусията и стаите за срещи от организаторите.

Повече за програмата, панелистите и ораторите можете да научите тук.