Bulgaria
Search
Close this search box.

Покана за конкурс SoBigData++ CHALLENGE US 2023

Покана за конкурс CHALLENGE US 2023

 

SoBigData е европейска изследователска мрежа, занимаваща се с изследване на големи бази данни, която предлага възможност на компании, които искат да използват потенциала на данните в своя бизнес.

Конкурсът ChallengeUs дава възможност на всяка компания да се възползва от данните, които притежава. Можете да спечелите безплатно изготвяне на проучвания за аналитичната стойност на данните и различни приложения като изготвяне на проектни предложения/доказателство за концепция (proof of concept) от експертите по данни на SoBigData Research Infrastructure в Европа.  Изследователите от мрежата Challenge us предлагат безплатни услуги за анализ на големи бази данни за избрани проекти.

Как да участвате

Всички компании са добре дошли да представят идеи за извличане на добавена стойност от базите данни,с които разполагат до 30 април 2023 г.

Попълнете формуляра и го изпратете по електронна поща на challengeus@sobigdata.eu

Изтегляне на формуляра: link

Примерен формуляр: link

Инструкции за участие: link

 

Конкурсът SoBigData++ Challenge Us ще се проведе на два етапа:

  1. Компаниите ще опишат подробно проекта или проблема, който възнамеряват да решат, и/или данните, които възнамеряват да анализират с подкрепата на партньорите от SoBigData++, като могат предложат потенциално решение.
  1. Изследователите от SoBigData ще изберат най-интересните проекти, за които ще предложат безплатни съвети, като идентифицират възможни решения и ще разработят проучване за осъществимост (feasibility study).

За повече информация, моля, посетете https://lnkd.in/drzX7_wQ или се свържете с нас на boryana.velcheva@csd.bg .