Bulgaria
Search
Close this search box.

Уебинар за дейността на Фонда за малки и средни предприятия за 2023 г.

Ведомството на Eвропейския съюз за интелектуална собственост организира уебинара, за да предостави информация за новите услуги, които Фондът за малки и средни предприятия (МСП) ще започне да предлага съвсем скоро.

Уебинарът ще разкрие на МСП каква подкрепа могат да получат при закрилата на своята интелектуална собственост и по-конкретно за това:

  • как Фондът за МСП може да бъде от полза за техния бизнес;
  • как те могат да поискат частично възстановяване на таксите, свързани с услугата IP Scan, както и със защитата на търговски марки, промишлени дизайни, изобретения и растителни сортове;
  • как коректно да попълнят искането за възстановяване на съответните такси.

Експертите, които ще проведат уебинара, ще дадат на участниците съвети за начина на протичане на процедурата за възстановяване на разходите пред Фонда за МСП.

Ако сте МСП и искате да защитите своята интелектуална собственост, то този уебинар е за Вас!

Предприятията, кандидатствали за финансиране през 2022 г., могат да кандидатстват отново и тази година. Налице е нова система за по-бързо обработване на техните заявки.

Тази година Фондът за МСП ще има 4 варианта за подкрепа, на основата на ваучъри:

  • вариант 1 – IP Scan – финансовата подкрепа е в размер до 1350 евро, за експертен съвет относно стратегията за интелектуална собственост на МСП;
  • вариант 2 – Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни – дава възможност за спестяване на 1000 евро от съответните допустими за възстановяване такси;
  • вариант 3 – Патентоване на изобретения – дава възможност за спестяване на 1500 евро от съответните допустими за възстановяване такси;
  • вариант 4 – Закрила на растителни сортове на ЕС – финансовата подкрепа е в размер на 225 евро за подаването на заявката за защита онлайн.

Говорители в събитието ще бъдат представители на Европейската комисия и на Ведомството на Eвропейския съюз за интелектуална собственост.

Работният език е английски.

Уебинарът ще се състои на 18 април 2023 г., 10-11 часа (СЕSТ).

Тук можете да се регистрирате за участие в събитието.

Повече за Фонда за МСП можете да прочетете тук.