Bulgaria
Search
Close this search box.

Покана за участие в проучване на скритите иновации

Предлагаме на Вашето внимание кратко проучване на иновативните предприятия и т.нар. скрити иновации. Целта е да се изследват причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на годишните финансови отчети.Тази информация се обобщава от Евростат на европейско равнище и става основа за негативните сравнителни резултати на България като „скромен иноватор“ сред останалите държави.

Резултатите от проучването са анонимни и ще бъдат използвани само в агрегиран вид. Това допитване се осъществява от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в рамките на инициативата „Скритите иновации“ и в съответствие с европейските и националните изисквания за социални изследвания.

Попълването на онлайн въпросника ще Ви отнеме около 10 минути.

Резултатите от анализите на скритите иновации ще бъдат публикувани през декември тази година.

Благодарим за Вашето участие!

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да изследва причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на МСП, и да предложи на институциите мерки за решаването на този проблем.