Bulgaria
Search
Close this search box.

Процедура за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“

Министерството на иновациите и растежа (МИР) отваря за кандидатстване процедура за подкрепа на иновативни компании с „Печат за високи постижения“, получен от Европейската комисия (ЕК). Чрез нея ще бъдат инвестирани общо 118,5 млн. лв. Целта на новата мярка е да подкрепи български компании, които разработват рискови нови технологии, продукти и услуги, като всеки проект, отличен с „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет, може да получи до 2,5 млн. лв.

Крайният срок за подаване на документите е 16:30 ч. на 12 май 2023 г. Оценката на проектните предложения ще бъде ускорена и ще покрива само административни проверки.

Кандидатстването за безвъзмездната помощ отново е изцяло онлайн – в системата ИСУН 2020: https://bit.ly/43hpr4U.

Печатът за високи постижения се присъжда на компании, за които не е достигнало финансиране от конкурсите на Европейския иновационен съвет към програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. Страната ни е от малкото, които ще подпомогнат реализирането на идеите на предприятията със знака за качество на ЕK. Сходни мерки има само в Португалия, Испания, Гърция и Румъния. От следващата година такава възможност ще бъде осигурена и по новата за България Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), по която ще се финансира внедряването на научни разработки в бизнеса и производствата.

Повече за процедурата може да видите на сайта на Министерството тук – https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-inovativni-msp-otlicheni-s-pechat-za-visoki-postizheniya/

Източник: МИР