Bulgaria
Search
Close this search box.

AMULET 1st Open Call: възможности за МСП в секторите автомобили, енергия, строителство и аеронавтика

Проект AMULET (Advanced Material and Manufacturing Technologies United for Lightweight) по програма H2020-InnoSUP-1 публикува първата си покана за проекти на МСП за каскадно финансиране, с общ бюджет от 1.277 млн. Евро.

Целта на проекта е да подпомогне ресурсната ефективност и намаляването на въглеродните емисии чрез по-активна роля на МСП.

Крайният срок за кандидатстване е 20 юли 2022 година.

Целта на финансирането е да подкрепи нови вериги за създаване на стойност чрез проекти, които ще насърчат въвеждането на модерни леки материали в четири сектора:

  • Автомобили
  • Аерокосмос и аеронавтика
  • Енергия
  • Сгради.

Проектите трябва да бъдат представени от консорциуми от минимум 2 и максимум 3 МСП (от държави на ЕС или асоциирани страни към H2020) и да се свързани с едно от предизвикателствата, предварително определени от AMULET.

В рамките на отворената покана за проекти, AMULET ще избере до 36 проекта, които ще бъдат поканени на Jury Day. От тях до 26 проекта ще преминат към услугите за подкрепа на AMULET, и от тях до 7 ще завършат пълната програма:

  • до 26 консорциума (2-3 МСП) ще бъдат одобрени да представят проучване за осъществимост: 23 000 €
  • До 7 консорциума (2-3 МСП) ще бъдат подкрепени за демонстриране на техните решения: 80,000 €
  • До 7 консорциума (2-3 МСП) ще бъдат селектирани за получаване на последващи услуги за подкрепа: 17,000 €

За по-подробна информация, моля, консултирайте се с уебсайта на AMULET.

За контакт и въпроси: denitsa.marinova(at)online.bg