Bulgaria
Search
Close this search box.

Стартира конкурсната сесия на Националния иновационен фонд 2022

С улеснена процедура по кандидатстване стартира 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд. Сесията по приемането на предложения ще бъде отворена от 18.07.2022 г. до 17:00ч. на 18.08.2022 г. Ще се кандидатства по електронен път чрез Система за управление на националните инвестиции (#СУНИ) на https://enims.egov.bg/. Процедурата е с преработените по форма и съдържание фомуляри за подаване на проектни предложения. Наред с това са предвидени и редица други облекчения с цел осигуряване на по-лесен и широк достъп за кандидатстване и улеснение при последващо администриране на процеса.

Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект.

Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца.

Проектните предложения трябва да са насочени в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Бюджетът на Фонда ще се разпределя по равно в рамките на тези четирите тематични области.

Основната цел на НИФ е да насърчи научно­изследователската и развойната дейност за по-добра конкурентоспособност на предприятията, като подпомогне реализацията на проекти за нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги. Конкурсите и схемите за подпомаганае са насочени и към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на компаниите и увеличаване на частните инвестиции за тях.

Всички правила, документи и информация относно 13-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=58328