Bulgaria
Search
Close this search box.

Търсят се решения за подобряване на социалните контакти на възрастните хора

CHERRIES (Responsible Health Ecosystem) обявява конкурс за иновативни решения за достигане до възрастни хора, които се нуждаят от социални контакти, но често са със затруднен достъп до тях.

Решението / решенията, на които се отпуска финансиране, ще се реализират като пилотен проект за максимум 10 месеца (юни 2021 г. – април 2022 г.), които ще има потенциал за продължение след този период, както и за по-голям географски обхват.

Финансирането е 50 000 евро за одобреното решение(я) по линия на каскадно финансиране по Хоризонт 2020. Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2021, 17:00 ч (Централно европейско време).

Съвместното създаване на решението, заедно с целевата група или други заинтересовани страни около целевата група (напр. служители в здравеопазване, социални услуги или организации на гражданското общество) трябва да бъде важна част от проекта.

Финансовите средства по проекта могат да бъдат използвани за тестване на нови решения за противодействие на неволната самота и задоволяване на потребностите на възрастните хора от социални контакти. Това може да включва социални, организационни или технически решения или комбинация от тях.

Моля, обърнете внимание, че средствата не ви позволяват да финансирате вече текуща дейност. От друга страна, възможно е да кандидатствате за финансиране за развитие на съществуваща дейност, ако разработката е достатъчно обширна и иновативна.

Решението трябва да се приложи във всички или в части от общините в западната част на окръг Еребру (Дегерфорс, Карлскога и Лакса / Degerfors, Karlskoga and Laxå) в Швеция. Пилотният проект обаче не трябва да се ограничава до тях; възможен е и по-голям географски район.

Могат да кандидатстват асоциации, компании, публични предприятия и други видове организации, регистрирани като юридически лица в ЕС или асоциирана държава с ЕС или към програма H2020. Частни лица не могат да кандидатстват за средства.

Допълнителна информация и достъп до онлайн кандидатстването тук

За контакт:

denitsa.marinova(at)online.bg