Bulgaria
Search
Close this search box.

Тематичните диаграми на IP Helpdesk за международната патентна заявка и за европейския патент – вече и на български език 

Международна патентна заявка

Материалът представя на кратко същността на патента, критериите за патентоспособност и обектите, подлежащи на патентоване, вариантите на придобиване на патентна закрила и в частност – спецификата на системата за патентоване, функционираща по реда на Договора за патентно коопериране – кой, къде и кога трябва да подаде международната патентна заявка, през какви етапи преминава тя в хода на процедурата по патентоване, съответните разходи и други важни въпроси, свързани с нея.

Пълен текст на Тематичната диаграма за межуднародната патентна заявка (PCT)

 

Европейски патент

Материалът представя на кратко обектите, подлежащи на патентоване, и критериите за патентоспособност, целта на патентоването и предимствата на европейския патент, възможните варианти за неговото придобиване, процедурата, разходите и други важни въпроси, свързани с него.

Пълен текст на Тематичната диаграма

 

За допълнителна информация: 
Фани Колева
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000