Bulgaria
Search
Close this search box.

Уебинар „Интелектуалната собственост и МСП в дигиталната икономика“

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия организира събитието, чиято цел е да стимулира достъпа до и използването на дигитални инструменти от малките и средни предприятия (МСП). Уебинарът (с продължителност от около 2 часа) ще се състои на 7 юли 2022 г. и ще се фокусира върху специално подбрани теми, свързани с интелектуалната собственост в дигиталната икономика.

Използването на интелектуалната собственост в подкрепа на бизнеса е от ключово значение за ЕС, но същевременно МСП се нуждаят от подкрепа и насоки как най-добре да управляват в глобален мащаб своите изобретения, марки или други креативни резултати, за да растат и осъществят своя зелен и дигитален преход. Програмата на събитието включва оратори от Европейската комисия и правителството на САЩ, които ще представят и обсъдят теми от съществено значение за МСП, като те са същевременно и основен приоритет за политиците от двете страни на Атлантическия океан.

Представители на частния сектор и МСП също ще споделят добри практики, свързани със закрилата на интелектуалната собственост при преследване на международни бизнес възможности. Други теми са предизвикателствата пред закрилата на интелектуалната собственост в трети страни и подкрепата от страна на ЕС и САЩ в тази посока, значението на интелектуалната собственост за привличането на инвестиции и публично финансиране, както и ресурсите, които да помогнат на малкия бизнес да предприеме следващите стъпки по закрила на своята интелектуална собственост.

ЕС е на последния етап от подготовката за въвеждането на единния патент. Той е голямо негово постижение от гледна точка на патентното право с въвеждането на единна система за издаване на патенти и за съдебно уреждане на спорове, свързани с тях, за страните от ЕС, което ще бъде от полза за бизнес организациите и особено за МСП. Европейската комисия ще представи на кратко основните промени в тази област, както и предстоящите следващи стъпки.

Уебинарът е отворен за участие за МСП от ЕС и САЩ. Той ще бъде проведен на платформата Interactio, предлагаща възможност за проследяване на събитието на различни езици.

За повече информация и регистрация вижте тук.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.