Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие с фокус върху клъстер 5 на програмата „Хоризонт Европа“

ЕЕN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в събитието, посветено на работните програми за 2023-2024 г. по клъстер 5 на програмата „Хоризонт Европа“, фокусирано върху климата, енергията и мобилността. Целта на събитието е да допринесе за Вашето свързване с потенциални партньори от Франция и целия ЕС за създаване на консорциуми и подаване на проектни предложения по следващите отворени процедури на програмата. То ще Ви помогне да подобрите и доразвиете своите проектни идеи за иновативни продукти, услуги или технологии на основата на срещите с потенциални партньори.

Събитието е предназначено за всички с интерес към темите на клъстер 5 на програмата „Хоризонт Европа“, рамковата програма на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите, които искат да открият партньори за изследователско и технологично сътрудничество:

 • университети,
 • изследователски центрове,
 • частни предприятия, вкл. МСП и големи компании,
 • общински администрации,
 • асоциации и федерации,
 • органи на публичната власт и правителствени организации,
 • клъстери и хъбове,
 • нестопански организации,
 • и други заинтересовани лица, осъществяващи научно-изследователска дейност.

Бъдещи координатори на проекти и заинтересовани от присъединяването към консорциуми за кандидатстване страни от всички държави членки на ЕС или асоциираните към програмата държави, работещи в областта на висшето образование се насърчават да участват в събитието.

Теми на събитието:

 • науки за климата и отговорите на климатичните промени
 • междусекторни решения за климатичен преход
 • устойчиви, сигурни и конкурентни енергийни доставки
 • ефективно, устойчиво и приобщаващо енергийно потребление
 • „чисти“ и конкурентни решения за всички видове транспорт
 • безопасни, устойчиви и умни услуги в областта на мобилността и транспорта, за пътници и стоки.

Участието в брокерското събитие е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

На този адрес можете да откриете и допълнително информация за събитието: https://he-cluster5-2023.b2match.io/