Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално брокерско събитие в рамките на “Innovation Village 2022”

EEN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в онлайн събитието, посветено на технологиите и решенията за зелена, дигитална и устойчива икономика, което ще се състои на 3-17 ноември 2022 г. Събитието предлага уникална възможност за среща на фирми (вкл. старт-ъпи, спин-офи, малки и средни предприятия и големи компании), органи на публичната власт, университети и изследователски организации, и браншови организации, работещи в областта на създаването на нови технологии и решения, чиято цел е постигането на т.нар. двоен преход (зелен и дигитален) към въглеродно неутрална икономика с нулев отпадък, посветена на хората.

Теми на събитието са:

 • дигитална енергия, умни сгради, градове и енергийни системи,
 • енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия,
 • интеграция на енергийни системи и устойчиво използване на енергията,
 • зелен водород и горивни клетки,
 • зелена и градска мобилност,
 • чисти технологии, еко дизайн и ефективно използване и управление на ресурсите в производствените процеси, зелена химия,
 • кръгова икономика, възстановяване, рециклиране и повторно използване на отпадъчни материали,
 • роботика и ключови дигитални технологии, вкл. кибер сигурност, облачни пространства, изкуствен интелект, интернет на нещата, управление на данните, дигитални близнаци, блокчейн, квантови компютри,
 • науки за живота и биотехнологии,
 • технологии, свързани с хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство,
 • услуги, свързани с отбраната и сигурността,
 • нови материали.

Защо да участвате?

 • За да създадете технологични и търговски партньорства.
 • За да разширите бизнеса си зад граница.
 • За да се информирате за нови технологии и решения.
 • За да демонстрирате своите проекти, продукти или експертиза.
 • За да представите, обсъдите и разработите нови идеи и проекти.
 • За да откриете нови начини да подкрепите клиентите си в техния двоен преход.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация.

На този адрес можете да откриете допълнително информация за събитието: https://innovation-village-2022.b2match.io/