Bulgaria
Search
Close this search box.

Онлайн курс „Оценка на кръгов дизайн на продукта“, 5 седмици от TU Delft Online Learning, Холандия

Курсът е с такса за участие!

Как можете да определите дали вашият продукт е в унисон с принципите на кръговата икономика? И как можете да направите сегашния си или бъдещ продукт по-„кръгов“ от преди? Експертите от Факултета по инженеринг на индустриалния дизайн в технологичния университет в Делфт са автори на този курс, за да оборудват специалистите по индустриален и продуктов дизайн с подходящи инструменти и методи за вписване в кръговата икономика. Курсът е подходящ и за мениджъри по R&D и иновационни дейности.

Този курс адресира възникващите стандарти за кръгова способност (като prEN45554) и ще бъде от полза както за тези, които работят за подобряване на съществуващите продукти, така и тези, които създават нови. В този курс ще се направи и обучение за оценка дали даден продукт се вписва в кръговата икономика и ако да, колко! Ще се научите да анализирате строго архитектурата на вашия продукт и да забележите кои части от продуктите са от решаващо значение за неговата „кръгова“ приложимост. Ще разберете, каква част от продукта може да премине за повторно използване, реконструкция, рециклиране и т.н. и как промените във вашия продукт имат ефект върху неговата „кръгова“ характеристика.

Курсът е дълъг 6 седмици и изисква 4-6 часа седмично. След приключване ще получите удостоверение за завършване и ще имате право да получавате 3.5 кредита за продължаващо образование (3.5 CEU).

Цената на курса е 795 евро. Възможно е и да се плати групова такса за повече участници от организация.

Важни срокове:

– записване за курса до 28 октомври 2022

– начало на курса: 2 ноември 2022

Допълнителна информация на страницата на курса https://online-learning.tudelft.nl/courses/circular-product-design-assessment/

За контакт и въпроси:

denitsa.marinova(at)online.bg