Bulgaria
Search
Close this search box.

Виртуално съвместно брокерско събитие “W4RES-GREENET”, посветено на процедурите по Хоризонт Европа, Клъстер 5: Климат, енергия, мобилност

EEN-България има удоволствието да ВИ ПОКАНИ да участвате в онлайн събитието, което е фокусирано върху доставянето и/или използването на енергия и ще се състои на 29 септември 2022 г. Инициативата е посветена на процедурите за подаване на проектни предложения по програмата „Хоризонт Европа“, Клъстер 5 през 2022 г., свързани с възобновяемите енергийни източници и енергийно ефективния и неутрален по отношение на климата сграден фонд в ЕС:

 • HORIZON-CL5-2022-D3-03 – Устойчиво, сигурно и конкурентно доставяне на енергия

Начало на процедурата: 6 септември 2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 10 януари 2023 г.

 • HORIZON-CL5-2022-D4-02 – Ефективно, устойчиво и приобщаващо използване на енергия

Начало на процедурата: 6 септември 2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 24 януари 2023 г.

Събитието е подходящо за всички с интерес към предстоящите процедури по Клъстер 5 на „Хоризонт Европа“:

 • университети,
 • изследователски центрове,
 • предприятия, вкл. МСП и големи компании,
 • общински администрации,
 • асоциации и федерации,
 • органи на публичната власт и правителствени организации,
 • нестопански организации,
 • клъстери и хъбове,
 • други лица, заинтересовани от осъществяването на научно-изследователска дейност в областта.

Събитието ще предостави възможност на участниците:

 • да обсъдят и усъвършенстват своите проектни идеи с потенциални партньори,
 • да изградят сътрудничество и да се присъединят към подходящи консорциуми за кандидатстване с проектни предложения.

Събитието включва 2 елемента:

 • състезателна сесия за проектни идеи (pitching) – с регистрация до 22 септември,
 • сесия за двустранни срещи.

Регистрираните могат да вземат участие във всяка от тези сесии.

Участниците в състезателната сесия трябва да съобразят кандидатурата си със специалните изисквания, публикувани в наръчника за нея.

Участието в събитието е безплатно, но изисква ПРЕДВАРИТЕЛНА регистрация до 25 септември 2022 г. 

На този адрес можете да откриете и допълнително информация за него: https://energy-networking-event.b2match.io