Bulgaria
Search
Close this search box.

Започна приемът в магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ в Стопански факултет на СУ

Магистърската програма е предназначена за представители на бизнеса, държавната и местната администрация, неправителствения сектор, и експерти, заети в областта на агросектора и свързаните с него дейности. Тя дава възможност за нови знания и умения за устойчиво развитие на агробизнеса, основано на иновациите и споделяне на водещи практики за приложение на дигитални технологии за увеличаване на производителността на културите, редуциране на разхода на ресурси и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда, за професионални контакти и интегриране в секторни мрежи и взаимодействия.

Записването започва от 1 юли 2023 г.

За повече информация: https://agribusiness.pro/