Bulgaria
Search
Close this search box.

БалБок Инженеринг – в търсене на опасен отпадък в България и на Балканите

 

БалБок Инженеринг“ работи в областта на екологичната сигурност и предоставя зелена услуга на общините за събиране, обработка и пълно унищожаване на опасни битови отпадъци. Услугата се финансира в рамките на такса смет като се спестяват значителни инвестиции за инфраструктура. Фирмата разполага със сертифицирани мобилни станции, които обслужват цялата страна по заявка на гражданите чрез безплатен телефонен номер или при организирани кампании. Фирмата работи активно със Столична община и общините Пловдив, Шумен и Сливен. През 2014 г. фирмата участва с тази услуга в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ и става победител в категорията „Зелена иновация“.

Екипът е амбициран да разшири услугите си на територията на Балканите, за което е необходим финансов ресурс от външен източник. Целта е да се финансира и оборудва мобилна лаборатория за събиране, изследване и идентифициране на мостри от отпадъци с неизвестен произход, както и изграждането на централна лаборатория. Ръководството на предприятието се обръща за съвет към екипа на АРК Консултинг, координатор на мрежата EEН за България.

АРК Консултинг консултира БалБок по разработването на проектно предложение за финансиране на идеята по програмата “Green Industry Innovation” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Прави анализ на управлението на иновационните процеси на фирмата, в резултат на който е разработена иновационна стратегия и в дейността на фирмата са въведени индикатори за наблюдение на нейното иновационно представяне. Проектното предложение за реализиране на „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“ е оценено положително и през 2015 г. е отпусната безвъзмездна финансова подкрепа от над 370 000 евро.

В резултат на проекта е осъществено финансирането на двете лаборатории, фирмата започва да предлага нови услуги, реализирани са икономии на разходи чрез използването на мобилната лаборатория. Това води до разкриване на нови работни места, растеж на предприятието, както и до международно признание – Балбок Инженеринг е първият и единствен български финалист за ежегодните награди на ЕЕН мрежата, през 2016 г.

Още

Д-р Лилия Желязкова, Изпълнителен директор на “БалБок Инженеринг“  АД:

„БалБок Инженеринг“ АД бе отличено като Иновативно предприятие в област „Зелена иновация“ в Националния  конкурс  за „Иновативно предприятие“ 2014. Полученото отличие допринесе за самочувствието на целия ни екип и за увеличаване на авторитета ни в страната и в чужбина. Благодарим и за предоставените от Арк Консултинг услуги в областта на оценката, анализа и обществената политика в област „Зелена иновация“. Доказателство за това е отпуснатата през 2015 г.  безвъзмездна финансова подкрепа чрез Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 за реализиране на проект „Еко-иновативна система за управление на отпадъци с неизвестен състав и произход в България“.

Още за централната и за мобилната лаборатория