Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворена е надпреварата за Европейските награди за жени иноватори

Надпреварата се организира от Европейския съвет по иновации и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и има за цел да отличи по-голям кръг от жени иноватори, да отбележи техните постижения и да създаде повече възможности за тях. Награди ще бъдат присъдени на най-вдъхновяващите жени предприемачи, чиито иновации оказват положително въздействие върху човечеството и планетата, за да покажат централното място, което жените могат (и трябва да играят) в създаването на една нова и по-устойчива Европа.

Надпреварата е отворена за:

  • жени,
  • основали иновативно предприятие, регистрирано през последните 2 години,
  • в страна-членка на ЕС или асоциирана страна към програмата „Хорозинт Европа“.

Награди ще бъдат връчени в следните категории:

  • Жени иноватори“ – категорията е отворена за всички дами от ЕС и асоциираните страни, основатели или съоснователи на иновативни предприятия. Победителят ще получи 100 000 евро, а неговите двама подгласници – съответно по 70 000 и 50 000 евро;
  • Изгряващи иноватори“ – категорията е отворена за обещаващи млади жени иноватори на възраст до 35 години. Победителят ще получи 50 000 евро, а неговите двама подгласници – съответно по 30 000 и 20 000 евро;
  • Женско лидерство“ – категорията е отворена за дами, пряко свързани с общността на EIT или една от съществуващите Общности за знания и иновации. Победителят ще получи 50 000 евро, а неговите двама подгласници – съответно по 30 000 и 20 000 евро.

Критериите за оценяване са:

  • значимост на иновацията,
  • въздействие, свързано с реална потребност или предизвикателство и със съществена полза за хората и/или природата,
  • вдъхновение – кандидатът е в основата на успеха на организацията, свързан с иновацията и е модел за подражание за други дами.

Кандидатите могат да подават документи за участие само в една категория.

Кандидатстването за наградите е отворено до 27 септември 2023 г. (линковете за категориите по-горе ще Ви отведат на портала за него).

Финалистите ще бъдат обявени през месец февруари 2024 г. Победителите ще бъдат избрани от независимо експертно жури и ще бъдат обявени през март 2024 г.

За повече информация, вижте тук, както и в Правилата за участие в надпреварата.