Bulgaria
Search
Close this search box.

Биотех мисия в Япония набира кандидати

Мисията ще се състои на 11-14 октомври 2022 г. паралелно с BioJapan Expo в Pacifico Yokohama.  Нейните целеви групи са малки и средни предприятия и клъстери с дейност в областта на биотехнологиите и по-конкретно:

 • създаване на лекарства и подкрепа на този процес,
 • регенеративна медицина,
 • терапевтични и диагностични агенти,
 • изкуствен интелект и интернет на нещата в горепосочените области,
 • дигитална медицина (разработване на лекарства с помощта на изкуствен интелект, комбиниране на лекарства и устройства и т.н.),
 • дигитална терапевтика (нефармакологични терапевтични системи, комбиниране на приложения и устройства).

На 11 октомври участниците в мисията ще могат да посетят събитието „European Biotech and Pharma Partnering Conference“, което ще се състои в Осака и на което ще могат да проведат предварително планирани двустранни срещи с фирми от региона на Kansai.

От 12 до 14 октомври участниците ще имат възможността да:

 • изложат своите продукти в рамките на BioJapan Expo,
 • идентифицират ключови контакти (управленци, изследователски центрове, потенциални партньори и т.н.),
 • се възползват от възможността за двустранни срещи, които да ги доведат до желани бизнес възможности,
 • установят търсени от тях търговски и/или технологични партньорства,
 • и да получат информация за пазара на биотех индустрията в Япония (пазарна структура, секторен анализ, местна бизнес култура).

Разходи:

Организаторите покриват всички разходи, директно свързани с мисията: за щанд на изложението, за трансфер от Осака до Йокохама и партньорски мероприятия.

Участниците трябва да покрият сами разходите си за път, настаняване и престой в Япония.

Организаторите ще предложат на част от участниците финансиране в размер на 600 евро, за да ги подкрепят в покриването на горепосочените разходи.

Срок за кандидатстване: 9 юни 2022 г.

Основните критерии за избор на участниците, които ще бъдат финансирани, са:

 • иновативни аспекти на продукта/технологията/услугата, предлагани от предприятието и техният пазарен потенциал в Япония,
 • стратегия на участника по отношение на японския пазар,
 • професионална и образователна подготовка на кандидата.

Участниците трябва да платят депозит от 1000 евро, за да бъде гарантирано място за тях в мисията. Пропускът депозитът да бъде платен в срок може да доведе до оттегляне на офертата за участие от организаторите.

Депозитът ще бъде възстановен в рамките на 8 седмици след края на мисията, само ако участниците предадат на центъра необходимите отчети.

Работният език на мисията ще бъде английски.

Повече информация за мисията, условията за участие и кандидатстването можете да откриете тук.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.