Bulgaria
Search
Close this search box.

Бизнес форуми “High-growth technology 2022”

Да се научим от глобалните лидери как да използваме интелектуалната собственост,

за да постигнем растеж на високо технологичните бизнеси

Онлайн форумите са организирани от Европейското патентно ведомство и Licensing Executives Society International и са особено подходящи за малки и средни предприятия и старт-ъпи, и по-конкретно за техните управленци и професионалисти в областта на интелектуалната собственост, както и за иновационната екосистема, в която работят –  инвеститори на рисков капитал, изследователи, консултанти. Тяхната цел е представяне на стратегиите за интелектуална собственост на конкретни иновативни предприятия.

Форумите са основани на представянето на реални случаи от практиката и са с продължителност от 1 час + още 1 час за среща с говорителите (по желание). В рамките на форумите експертни панели ще анализират успешните истории, за да разкрият как интелектуалните активи са подкрепили бизнеса и да предложат идеи с практическо приложение. Темите и датите на форумите са, както следва:

  • Licensing (Лицензиране) – посветен на Francisco Castro, главен консултант по интелектуална собственост на IONQ (САЩ, ИТ) с панел, председателстван от Sonja London, Tacto Tek (Финландия) – 1 юни, 17:00 (CEST), с регистрация до 31 май. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.
  • Open innovation (Отворени иновации) – посветен на Stephanie van Wermeskerken, вицепрезидент във Philips (Холандия, продукти, свързани със здравето) с панел, председателстван от Bowman Heiden, University of Gothenburrg (Швеция) – 15 юни, 15:00 (CEST), с регистрация до 14 юни. Повече информация за програмата и ораторите и формата за регистрация можете да откриете тук.

Всяко от събитията e с отделна регистрация.

Участието е безплатно, но броят на местата е ограничен.

Работен език – английски.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.