Bulgaria
Search
Close this search box.

Биотех мисия в Япония

Фирмената мисия е най-успешната в Япония от 2013 г. насам, като поредното й издание е посветено на червените биотехнологии и секторите, свързани с тях. Тя ще се състои на 10-13 октомври 2023 г. и програмата й е организирана, както следва:

 • на 10 октомври участниците ще могат да посетят събитието “European Biotech and Pharma Partnering Conference” в Осака, в рамките на което ще могат да се включат в предварително организираните двустранни срещи с компании от региона на Кансай;
 • от 11 до 13 октомври участниците ще могат да покажат своите биотехнологични решения на най-важното търговско изложение в областта в Азия – “BioJapan” в Йокохама, както и да идентифицират ключови контакти, да се възползват от възможността да проведат двустранни срещи и да придобият знания за биотехнологичните индустрия и пазар в Япония.

Програмата е насочена към малки и средни предприятия и клъстери от ЕС с дейност в следните области:

 • разработване на лекарства,
 • регенеративна медицина,
 • терапевтични и диагностични агенти,
 • изкуствен интелект и интернет на нещата, свързани с биотехнологиите,
 • дигитална медицина (разработване на лекарства с помощта на изкуствен интелект, комбинации на лекарства и устройства за лечение и др. под.),
 • дигитална терапевтика (нефармакологични терапевтични системи, комбинации на приложения и устройства за лечение).

Програмата ще осигури възможности за:

 • идентифициране на ключови „играчи“ в сектора (управленци, изследователски центрове и т.н.),
 • установяване на взаимоотношения с потенциални партньори (търговски и технологични),
 • участие в двустранни срещи, които евентуално да доведат до бизнес възможности,
 • придобиване на знания за пазарната структура, секторния анализ и японските бизнес култура и политика (за малките и средни предприятия),
 • подготовка за осъществяване на практическо клъстерно сътрудничество с японски партньори (за клъстерите).

Срок за кандидатстване: 7 юни 2023 г.

Участие в програмата ще вземат ограничен брой предварително подбрани европейски предприятия.

Организаторите ще финансират всички разходи, директно свързани с мисията: за щанд на изложението, за трансфер от Осака до Йокохама и за участие в партньорските дейности.

Участниците ще трябва да покрият своите пътни разходи до Япония и обратно, както и разходите си за настаняването и пребиваването си в страната. Организаторите ще отпуснат грант от 600 евро, за да подпомогнат покриването на тези разходи.

За повече информация и кандидатстване, вижте тук.