Bulgaria
Search
Close this search box.

Платформа за таланти в областта на иновациите

В рамките на Европейската програма за иновации, наскоро стартира новата Innovation Talent Platform. Нейната цел е да помогне на европейските предприятия и особено на новостартиращите такива, да привлекат таланти от страни извън ЕС, както и да създаде нови възможности за работа за гражданите на ЕС.

В началото на своето функциониране платформата ще предлага:

  • информация за възможностите за финансиране чрез контактни точки в различни държави, както и
  • дигитални услуги за подкрепа на новостартиращи предприятия за започване на бизнес в ЕС.

По-късно платформата ще започне да функционира и като инстумент за установяване на бизнес контакти между иноватори, предприемачи и всякакви таланти, независимо от техния произход, които искат да творят, работят и живеят в Европа.

В допълнение, платформата предлага и инструменти в областта на анализа на данни и интелектуалната собственост.