Bulgaria
Search
Close this search box.

Единният патент – нова епоха на патентната закрила в Европа

Единният патент ще позволи на заявителите да получат закрила на своите изобретения в до 25 страни членки на ЕС на основата на подаване на една заявка в Европейското патентно ведомство. Така европейската патентна система ще стане по-опростена и по-евтина за използване от изобретателите, предприятията и научните организации, тъй като тя предвижда и заплащане на една такса за поддържане на действието на патента, платима в една валута. В допълнение, защитата на правата също ще бъде единна, пред Обединения патентен съд.

До момента, 17 държави са се присъединили към системата: Австрия, Белгия, България, Германия, Дания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Португалия, Словения, Финландия, Франция, Холандия и Швеция, като се очаква още 8 страни членки на ЕС да се присъединят в бъдеще. Тези икономики генерират общ брутен вътрешен продукт (БВП) на стойност над 12 трилиона евро или почти 80% от целия БВП на ЕС, като населението им е близо 300 млн. души.

В този смисъл 1 юни е исторически ден за патентната закрила в Европа, а началото на действието на Единната патентна система – най-значимото събитие в областта след подписването на Европейската патентна конвенция преди 50 години. Датата беше отбелязана с онлайн събитие, организирано от Европейското патентно ведомство.

За повече информация, вижте тук.

Видео с кратка информация за единния патент можете да видите тук.

Повече за единния патент на ЕС можете да прочетете тук.