Bulgaria
Search
Close this search box.

Eвропейската комисия публикува новия доклад за правата на интелектуална собственост в трети страни

Наскоро Европейската комисия публикува новото издание на двугодишния си доклад „Закрила и упражняване на права на интелектуална собственост в трети страни“, който идентифицира т.нар. „приоритетни държави“, по отношение на които състоянието на закрилата и упражняването на права на интелектуална собственост провокира сериозна загриженост.

На основа на установеното в доклада, Комисията ще фокусира своите усилия и ресурси върху специфичните проблемни области в тези страни, за да бъде подобрена международната закрила на интелектуалната собственост. Според доклада Китай остава страната с най-висок приоритет за ЕС, а Индия и Турция продължават да бъдат държавите с приоритет от втора степен. Аржентина, Бразилия, Еквадор, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Саудитска Арабия и Тайланд все още са страни с приоритет от трета степен.

Според доклада, в системата за интелектуална собственост на Индия са налице известни подобрения – положителни усилия на Министерството на търговията и индустрията в областта на промоцията и управлението на интелектуалната собственост, включително по отношение на закрилата на авторските права и координацията по упражняването на правата.

Резултатите от доклада ще помогнат на притежателите на права, и особено на малките и средни предприятия, да се запознаят с рисковете, свързани с тяхната интелектуална собственост, при осъществяването на бизнес начинания в приоритетните страни. Тези резултати могат да бъдат ценен източник на информация и за властите в съответните държави.

Изпълнителният вицепрезидент и Комисар за търговията Валдис Домбровскис каза: „Силната система за интелектуална собственост подкрепя иновациите и е ключов двигател на конкурентоспособността на ЕС и закрилата на нашите стратегически интереси. Когато системите за интелектуална собственост по света не работят добре, това вреди на европейските предприятия. Фалшификатите и пиратството засягат нашата икономика и могат да изложат нашите граждани на въздействието на опасни продукти. Принудителният технологичен трансфер (б. прев. – наложен от страна на правителствата в някои трети страни на чуждестранните компании, работещи на техните пазари) забавя нашето икономическо развитие и може да бъде заплаха за нашата сигурност. Затова Комисията предприема по-сериозни действия за закрила на европейските предприятия при търговия извън границите на ЕС, както и за да запази безопасността на потребителите от Съюза и да популяризира приноса на ЕС към иновациите и иновативното производство.“

Незаконната търговия с фалшификати остава сериозен риск за съвременните отворени и глобализирани икономики. Според съвместно изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост, посветено на глобалната търговия с фалшификати, пиратските и фалшиви стоки са свързани с до 119 млрд. евро или 5,8% от вноса на ЕС.

Докладът на Комисията е посветен не само на този въпрос, но и на проблемите, свързани с принудителния технологичен трансфер, ниските нива на закрила на търговската тайна, изоставанията при регистрацията на търговски марки и патентоването, ограничителните критерии за патентоспособност, неефективното колективно управление на права, дефицитите при закрилата на новите сортове растения и географските означения и други, характерни за третите страни.

Пълният текст на доклада можете да видите тук.