Bulgaria
Search
Close this search box.

“KEYS TO JAPAN” – състезание за получаване на индивидуализиран план за навлизане на пазара в Япония

Обмисляте ли да предлагате свой продукт или услуга в Япония?

Имате ли нужда от професионално разработен подробен и персонализиран план за навлизане на японския пазар?

Инициативата “Keys to Japan”, финансирана от Европейската комисия, набира кандидати – малки и средни предприятия от ЕС, които имат такива амбиции.

Планът на одобрените кандидати ще бъде разработен от престижната програма “Japan Market Expansion Competition”.

Финансови условия на сесията за 2023/2024 г.: планът ще бъде на стойност 10 000 евро, като 9 000 евро се покриват от организаторите – EU-Japan Centre, а 1000 евро – от самото предприятие.

За финансиране може да кандидатства всяко предприятие, което предлага индустриални или потребителски стоки, или услуги на пазара, и желае да започне тяхната реализация и в Япония.

Изисквания към кандидатите:

  • да бъдат граждани на страна-членка на ЕС,
  • да заемат мениджърска позиция в малко или средно предприятие със седалище в ЕС и
  • да бъдат на възраст поне 20 навършени години към датата на кандидатстването.

Срок за кандидатстване: 3 юли 2023 г. (17.30 ч., Токио).

Редовно подадените кандидатури ще бъдат оценявани на основата на качеството на проекта за навлизане на японския пазар, обосновката на желанието за навлизане на него, потенциала за успех на продукта/услугата на японския пазар и потенциалните рискове и предизвикателства пред продукта/услугата на предприятието в Япония.

Повече информация за състезанието и кандидатстването можете да откриете тук.