Bulgaria
Search
Close this search box.

Финансиране за обучение и други услуги в подкрепа на малки и средни предприятия с дейност в енергийно интензивни индустрии

Инициативата INGENIOUS публикува информация за поредната, отворена на 22 май 2023 г. процедура за каскадно финансиране на малки и средни предприятия (МСП), с бюджет 25 000 евро. В рамките на тази процедура, инициативата ще подкрепи 100 МСП, за да им помогне да подобрят своята дейност в следните аспекти: дигитални умения, зелен преход и подготвеност за устойчиво развитие, както и да преквалифицират служителите си и/или да повишат тяхната квалификация.

Заинтересованите предприятия могат да кандидатстват за грант до 250 евро, който покрива 100% от допустимите разходи, като максималният размер на финансирането е 60 000 евро на предприятие, включващи цялата възможна финансова подкрепа в рамките на инициативата (останалите опции за финансиране са грантовете за иновации и грантовете за интернационализация). За финансиране ще бъдат достъпни само обучения по предварително определени теми – техните основни категории са: създаване и разработване на концепции, пазарно развитие и бизнес стратегия, интернационализация.

Инициативата INGENIOUS в своята обучителна част има за цел да повиши знанията и уменията на МСП, за да им помогнат те да запазят своята конкурентоспособност. Останалите елементи на инициативата са:

  • грантове за интернационализация – с размер от 2500 евро, за подкрепа на фирмени мисии до Африка, Азия, Северна и Южна Америка и общ бюджет от 25 000 евро. Срок за кандидатстване – 30 септември 2024 г. (с възможност за предварително затваряне на процедурата, при по-ранно изразходване на бюджета);
  • грантове за иновации – с размер до 60 000 за МСП и общ бюджет от 1,05 млн. евро. Срок за кандидатстване – 31 юли 2023 г. Финансовата подкрепа има за цел да помогне на иновативни МСП да внедрят процеси и технологии в своята дейност, които да ускорят трансформацията към по-зелена, дигитална и устойчива икономика на веригите на стойността в енергийно интензивните индустрии.

Базови изисквания за допустимост за грантовете за обучение:

  • кандидатите трябва да бъдат малки или средни предприятия съобразно дефиницията на ЕС;
  • те трябва да подадат своите заявки през страницата на инициативата, използвайки съответния формуляр – Training Grants (по образец);
  • кандидатите трябва да подадат мотивационно писмо съобразно изискванията на инициативата (по образец);
  • заявленията трябва да пъдат попълнени на английски език.

Кандидатите ще бъдат оценявани от двама независими експерти от държави, различни от страната на техния произход. Вторият етап на оценяването ще бъде основан на следните критерии: образователни постижения, значимост, мотивация.

Заинтересованите предприятия могат да кандидатстват само за един грант за обучение.

Срокът за кандидатстването е 14 февруари 2025 г.

Организаторите си запазват възможността да затворят процедурата по-рано, ако бюджетът бъде разпределен в по-кратък срок, но тя ще бъде отворена поне 2 месеца.

За повече информация за инициативата и кандидатстването, вижте тук и тук.