Bulgaria
Search
Close this search box.

Отворена процедура за подкрепа на интернационализацията на малки и средни предприятия с дейност в областите на архитектурата, инженеринга и строителството

Целта на процедурата “Go International” е да осигури възстановяване на разходите за пътуване (транспорт, настаняване и такси, свързани със съответното събитие) във връзка с участието на предприятието в конкретно търговско изложение (сред предварително одобрени такива) в Мексико, Саудитска Арабия, Сингапур и Кения.

Финансирането ще бъде в твърда сума в размер до 2000 евро на предприятие (като в международната мисия могат да участват до 3 души от предприятие). Очакваният резултат е провеждане на поне 10 двустранни срещи с чуждестранни партньори по време на мисията. Финансирането ще бъде отпуснато на основата на документални доказателства за разходите, свързани с участието в съответното събитие, както и подписването на поне един меморандум за разбирателство с международен партньор в резултат на това участие.

Базови изисквания към кандидатите:

  • предприятието трябва да бъде малко или средно по размер, съгласно дефиницията на ЕС;
  • предприятието трябва да бъде регистрирано в ЕС;
  • предприятието трябва да бъде с дейност в една от посочените области;
  • предприятието трябва да декларира, че няма забрана за финансиране от ЕС и че не използва финансиране от друга програма на ЕС, за да осъществи съответните дейности, подлежащи на подкрепа от инициативата “Go International”;
  • предприятието трябва да бъде регистрирано най-малко 6 месеца преди крайния срок на съответното кандидатстване.

След първоначалната оценка, кандидатите ще бъдат оценявани от двама експерти от държава, различна от страната на техния произход, на основата на следните критерии:

  • въздействие на проекта върху предприятието и отрасъла, пазарен потенциал, релевантност по отношение на целите на инициативата – дигитален и зелен преход и устойчивост на веригите на стойността;
  • ниво на риска;
  • профил на представителя на предприятието – позиция, ползвани езици.

Кандидатстването ще се състои на няколко етапа. Първият срок за кандидатстване е: 30 авуст 2023 г.

За повече информация за инициативата, вижте тук.