Bulgaria
Search
Close this search box.

Фонд от 47 млн. евро за закрила на интелектуалната собственост на малки и средни предприятия от ЕС за възстановяването им от КОВИД-19 и зелена и дигитална трансформация

На 10 януари 2022 г. стартира дейността на новия Фонд за малки и средни предприятия, съвместна инициатива на Европейската комисия и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост. Фондът предлага ваучъри на малките и средни предприятия, базирани в ЕС, за да ги подпомогне да защитят своите права на интелектуална собственост, за периода 2022-2024 г. Бюджетът на фонда от 47 млн. евро ще бъде използван за предоставяне на следните варианти на подкрепа за предприятията:

  • възстановяване на 90% от таксите за услугите IP Scan, свързани с оценка на нуждите от интелектуална собственост на предприятията, кандидатстващи за финансиране, при отчитане на иновационния потенциал на техните нематериални активи;
  • възстановяване на 75% от таксите, платени на ведомствата за интелектуална собственост (национални ведомства, Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост, Ведомство на Бенелюкс за интелектуална собственост) за регистрация на търговски марки и промишлен дизайн;
  • възстановяване на 50% от таксите, платени на Световната организация за интелектуална собственост, за придобиване на международна закрила на търговски марки и промишлен дизайн;
  • възстановяване на 50% от таксите, платени през 2022 г. на националните патентни ведомства за патентоване;
  • от 2023 г. ще могат да бъдат покрити и разходите за допълнителни услуги, например частично възстановяване на разходите за проучване на състоянието на техниката за целите на подаването на патентна заявка; частни консултантски услуги в областта на интелектуалната собственост, предоставяни от съответните специалисти (за патентоване, сключване на лицензионни договори, оценка на интелектуалната собственост, алтернативно разрешаване на спорове и т.н.).

Финансирането от фонда ще бъде управлявано чрез процедури за подаване на предложения. Първата такава процедура вече е обявена на страницата на Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост.

Повече информация за инициативата е налична и тук.

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.