Bulgaria
Search
Close this search box.

Програма „София избира зеленото“ набира предложения за проекти

Столична община предоставя на граждани, неправителствени и професионални организации възможност да подадат своите предложения за проекти в програмата СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТО.

Бюджетът на Програмата е 1 000 000 лв. за 2022 г., като той може да бъде разпределен между няколко средни и по-малки проекти или да бъде реализиран чрез един по-мащабен проект с максимална стойност от 1 млн. лв.

Проектите следва да бъдат разработени в някоя от следните категории:

 • справяне с климатичните промени

 • запазване на биоразнообразието

 • увеличаване на дърветата в градска среда, зелени покриви, градско земеделие

 • намаляване на замърсяването на въздуха

 • алтернативни източници на енергия

 • устойчиво придвижване

 • намаляване на шума

 • устойчивото управление на отпадъци (вкл. разделно събиране) и преход към кръгова икономика

 • технологични решения за подобряване на околната среда.

Споделяме и няколко насоки към гражданите и организациите, които смятат да изпратят своите предложения за проекти:

 • Те трябва да бъдат описани по-подробно и да са включени нужните детайли, така че да може да се прецени дали проектът е реално изпълним.

 • Важно е те да бъдат конкретни и да предлагат решение на конкретен проблем и за конкретно място в града.

 • По възможност, включете ориентировъчен бюджет за намесата.

 • При нужда можете да включите схеми, снимки и други визуални материали.

Срокът за подаване на предложения от гражданите, които да залегнат в бюджета на Столичната община за 2022 г., е до 31-ви януари 2022 г. 

Допълнителна информация за кандидатстването и последващите етапи, можете да откриете тук: https://www.sofia.bg/en/sofia-izbira-zelenoto