Bulgaria
Search
Close this search box.

Първи награди за отличаване на малки и средни предприятия, използващи интелектуална собственост – WIPO Global Awards

Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) постави началото на инициативата, която има за цел да оцени и насърчи постиженията на малки и средни предприятия и индивидуални предприемачи, които използват интелектуална собственост в своята дейност, като същевременно допринасят за обществения прогрес и подобряват качеството на живота. По този начин WIPO признава съществения дял и ключовата роля на иновативните и креативни предприятия в икономиките на развитите и развиващите се страни, във всички сектори, пазари и области на живота, отличавайки онези от тях, които чрез своите иновативни решения и свързаната с тях интелектуална собственост допринасят за икономическото, социалното и културното развитие на човечеството.

В първото издание на WIPO Global Awards пет от двадесет номинирани предприятия ще бъдат отличени и наградени от жури от експерти по интелектуална собственост, иновации и бизнес, формирано от представители на креативните индустрии, технологични лидери и бизнеса като цяло, както и на правителствени организации и гражданското общество. Наградените ще бъдат обявени през месец юли 2022 г. на официална церемония, а инициативата ще се превърне в ежегодна традиция. В следващите издания се предвижда въвеждането на допълнителни категории като жени предприемачи и млади предприемачи. Победителите ще могат да се възползват от персонализирана менторска програма, която да ги подпомогне да използват интелектуалната собственост за целите на своя бизнес растеж. Те ще получат и други форми на подкрепа и спонсорство, които ще улеснят достъпа им до финансиране и ще подобрят възможностите им за бизнес развитие.

Кандидатурите могат да бъдат подадени на един от следните езици: английски, арабски, испански, китайски, руски и френски.

Приложима е дефиницията на Световната банка за малки и средни предприятия – персонал до 300 души и годишни продажби на стойност до 15 млн. долара.

Срок за подаване на кандидатурите: 14 март 2022 г.

Правила за участие

Повече информация за наградите и онлайн кандидатстването предприятията могат да открият тук: https://www.wipo.int/global-awards/en/

При интерес за участие и необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас на адрес fanny.koleva(at)online.bg.