Bulgaria
Search
Close this search box.

Инициативата “Get Digital: Go Green & Be Resilient” предоставя възможности на МСП да промотират своите дигитални решения на европейска платформа, както и да получат подкрепа за скалирането на своя бизнес

Събитията от тази пролет пренасочиха фокуса на усилията на международната общност върху енергийната зависимост и устойчивостта на веригите за доставки. В този контекст Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, заедно с Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновации и за МСП и Европейския алианс DIGITAL SME, ще създадат каталог на водещите европейски предприятия с use cases (типични случаи на употреба на софтуерните системи) за по-устойчива индустрия.

Инициативата има за цел да привлече вниманието към дигитални решения и бизнес модели, които са с високо въздействие в областта на намаляването на зависимостите от петрол, газ и вносни суровини, както и на увеличаването на устойчивостта на глобалните веригите за доставки. Целевата група на проекта са старт-ъпи и МСП от ЕС, Украйна, Молдова и Грузия, които имат разработени иновативни дигитални решения в релевантна област. Предприятията могат да предложат своите решения за включване в каталога.

Специално жури от независими инвестиционни и бизнес мениджъри ще избере решенията с най-голямо въздействие, сред всички предложени и включени в дигиталния каталог, като създателите им ще получат възможността да ги представят в рамките на два семинара, посветени на демонстрации и подпомагане възприемането на иновативните решения от европейската индустрия, за да стане тя в по-висока степен енергийно независима и устойчива от гледна точка на веригите за доставки:

  • Get Digital: Go Green“ – с акцент върху дигиталните решения, които могат да намалят общото енергийно потребление на бизнеса;
  • Get Digital: Be Resilient“ – с фокус върху дигиталните решения, подкрепящи устойчивостта на веригите на стойността на европейската промишленост.

Тези предприятия ще получат персонализирана консултантска помощ от експерти в областта на услугите за подкрепа на МСП, финансирани от релевантните програми на ЕС, на основата на специфичните потребности на всяка компания.

Ще бъдат организирани и уебинари за всички предприятия, включени в каталога, в рамките на които те ще получат информация за услугите на ЕС в подкрепа на МСП. На тези уебинари предприятията ще научат как да се свържат с експертите, оказващи такива услуги, които да им помогнат да ускорят пазарното налагане на своите решения.

Инициативата ще помогне на предприятията да:

  • промотират своите иновативни дигитални решения,
  • получат информация, консултации и подкрепа в следните области: достъп до финансиране, интелектуална собственост, устойчивост, дигитализация, менторство и достъп до услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите на европейско ниво,
  • получат персонализирани услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите, съобразени с техните нужди, ако бъдат избрани от журито,
  • се свържат с други европейски компании,
  • научат за и да се вдъхновят от някои от водещите решения в дигиталната екосистема,
  • представят своите дигитални решения на традиционните индустрии (напр. на основата на двустранни срещи),
  • открият подкрепа при справянето си с ключови препятствия и затруднения при опитите си да скалират своите дигитални бизнес решения,
  • информират политиците за специфичните за техния бизнес нужди.

Предприятията могат да се регистрират до 30 септември 2022 г. с цел включване на решенията си в каталога тук.

Повече информация за инициативата може да бъде открита тук.